Để mua vật phẩm tại shop xu : bạn vui lòng để xu vào ô số 0 và gõ lệnh !mua-xu [mã vật phẩm].
Lệnh
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
 !mua-xu 1 
 Trứng Heaven Pet 
 
 1,440 Xu 
 Khi ấp thành công có thể nở ra 1 trong 6 loại Heaven Pet : Rồng, Phụng, Rùa, Sói, Rắn, Mèo. (Loại 1). Chỉ số ẩn mặc định, không tiến hóa cường hóa được. 
 V.viễn 
 !mua-xu 2 
 Chìa Khóa Vàng 
 
 960 Xu 
 Sử dụng để mở tàng kinh bảo hộp để nhận những vật phẩm có giá trị 
 V.viễn 
 !mua-xu 3 
 Luyện Thú Đơn (10.000) 
 
 10 Xu 
 Dùng để luyện cấp cho PET thuần hóa, tăng 10.000 điểm EXP cho PET khi sử dụng. 
 V.viễn 
 !mua-xu 4 
 Luyện Thú Đơn (100.000) 
 
 100 Xu 
 Dùng để luyện cấp cho PET thuần hóa, tăng 100.000 điểm EXP cho PET khi sử dụng. 
 V.viễn 
 !mua-xu 5 
 Luyện Thú Đơn (1.000.000) 
 
 1,000 Xu 
 Dùng để luyện cấp cho PET thuần hóa, tăng 1.000.000 điểm EXP cho PET khi sử dụng. 
 V.viễn 
 !mua-xu 6 
 Thái Cực Thần Đan 
 
 80 Xu 
 Khi sử dụng đạo cụ nhận được hiệu quả tăng 15% lực công kích, 15% sức phòng ngự, 300 điểm sinh lực, 300 điểm nội lực. (Sử dụng 1 lần kéo dài 4 giờ) 
 V.viễn 
 !mua-xu 7 
 Ngũ Sắc Thần Đan 
 
 30 Xu 
 Khi sử dụng gia tăng 10% tấn công, 10% phòng thủ, + 12 PT, +12 TC, + 300 HP sử dụng trong vòng 1 giờ 
 V.viễn 
 !mua-xu 8 
 Thâm Lam Thần Thảo 
 
 30 Xu 
 với Lam Sắc Thảo thần bí và kì diệu "trong vòng 1 giờ,^nhân vật cường hóa trang bị vũ khí +2 hiệu qua 
 V.viễn 
 !mua-xu 9 
 Bích Lục Thần Thảo 
 
 30 Xu 
 với Lục Sắc Thảo thần bí và kì diệu "trong vòng 1 giờ,^nhân vật cường hóa trang +1 hiệu qua 
 V.viễn 
 !mua-xu 10 
 Lệnh Bài Cửu Tuyền 
 
 99,999 Xu 
 Tăng 1 lượt tham gia phó bản Cửu Tuyền 
 V.viễn 
 !mua-xu 11 
 Lệnh Bài Săn Kho Báu 
 
 99,999 Xu 
 Lệnh bài để tham gia phó bản Săn Kho Báu 
 V.viễn 

Trang 0 của 0 | 0 |