Để mua vật phẩm tại shop web : bạn vui lòng xem mã của vật phẩm rồi vào game gõ !mua [mã sản phẩm] !mua [mã vật phẩm].
Lệnh
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
 !mua 1088 
 Treo shop Offline 
 
 0 Cash 
 Sử dụng để treo shop offline, không bị tính trong giới hạn 4 Account /1 PC. Thời hạn sử dụng 3 ngày. 
 3 ngày 
 !mua 1089 
 Chìa Khóa Vàng 
 
 200 Cash 
 Sử dụng để mở tàng kinh bảo hộp để nhận những vật phẩm có giá trị 
 V.viễn 

Trang số 0 | 0 |