Để mua vật phẩm tại shop web : bạn vui lòng xem mã của vật phẩm rồi vào game gõ !mua [mã sản phẩm] !mua [mã vật phẩm].
Lệnh
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
 !mua 1068 
 Tiên Dược 
 
 199 Cash 
 Bên trong chứa đựng Tân Thủ Thương Dược (1 triệu đơn vị). Giúp phục hồi 100% HP khi sử dụng. Lưu ý không sử dụng khi PK.  
 V.viễn 
 !mua 1069 
 Thần Công 
 
 199 Cash 
 Bên trong chứa đựng Tân Thủ Hoàng Sâm (1 triệu đơn vị). Giúp phục hồi 100% MP khi sử dụng. Lưu ý không sử dụng khi PK.  
 V.viễn 
 !mua 1070 
 Nhiệt Huyết Chí Tôn Phù (30 ngày) 
 
 599 Cash 
 Tăng 20% exp, 20% drop gold, 5% may mắn, hồi sinh tại chỗ khi bị quái giết, có thể tự động di chuyển ở các map Level cao. 
 V.viễn 
 !mua 1071 
 Túi Phụ (30 ngày) 
 
 299 Cash 
 Mở rộng thêm 30 ô chứa vật phẩm trong 30 ngày.(có tính năng cộng dồn thời gian sử dụng) 
 V.viễn 
 !mua 1072 
 Túi Phụ (7 ngày) 
 
 79 Cash 
 Mở rộng thêm 30 ô chứa vật phẩm trong 7 ngày.(có tính năng cộng dồn thời gian sử dụng) 
 V.viễn 
 !mua 1073 
 Long Thiên Bào Phục Ấn (30 ngày) 
 
 899 Cash 
 Khi mặc áo choàng lên sẽ nhận phục ấn tăng : +800 HP, +500 MP, +15% TC, +15% PT, +15% CLVC, + 2 KC
Thời hạn: Sau 1 tháng sẽ mất hết tác dụng
Lưu ý: chỉ dùng được 1 trong 5 loại Phục Ấn 
 V.viễn 
 !mua 1074 
 Phượng Tiên Quan Phục Ấn (30 ngày) 
 
 699 Cash 
 Khi mặc áo choàng lên sẽ nhận phục ấn tăng : +500 HP, +300 MP, +10% TC, +10% PT, +10% CLVC, + 2 KC
Thời hạn: Sau 1 tháng sẽ mất hết tác dụng
Lưu ý: chỉ dùng được 1 trong 5 loại Phục Ấn 
 V.viễn 
 !mua 1075 
 Hổ Vương Thần Phục Ấn (30 ngày) 
 
 499 Cash 
 Khi mặc áo choàng lên sẽ nhận phục ấn tăng : +500 HP, +300 MP, +10% TC, +10% PT, + 1 KC
Thời hạn: Sau 1 tháng sẽ mất hết tác dụng
Lưu ý: chỉ dùng được 1 trong 5 loại Phục Ấn 
 V.viễn 
 !mua 1076 
 Huyền Độc Xà Phục Ấn (30 ngày) 
 
 399 Cash 
 Khi mặc áo choàng lên sẽ nhận phục ấn tăng : +300 HP, +100 MP, +5% TC, +5% PT, +1 KC
Thời hạn: Sau 1 tháng sẽ mất hết tác dụng
Lưu ý: chỉ dùng được 1 trong 5 loại Phục Ấn 
 V.viễn 
 !mua 1077 
 Ngũ Hành Phục Ấn (30 ngày) 
 
 499 Cash 
 Khi mặc áo choàng lên sẽ nhận phục ấn tăng : +20% GOLD, +5% MM
Thời hạn: Sau 1 tháng sẽ mất hết tác dụng
Lưu ý: chỉ dùng được 1 trong 5 loại Phục Ấn 
 V.viễn 

Trang số 0 | 0 1 |