Để mua vật phẩm tại shop web : bạn vui lòng xem mã của vật phẩm rồi vào game gõ !mua [mã sản phẩm] !mua [mã vật phẩm].
Lệnh
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
 !mua 1059 
 Trứng Thần Thú (Hoang Dã) 
 
 299 Cash 
 Mở ra nhận ngẫu nhiên các loại thần thú : Chuột, Chim, Hổ, Báo với các chỉ số xanh mặc định không tiến hóa - thuần hóa được. 
 V.viễn 
 !mua 1060 
 Trứng Thần Thú (Thuần Hóa) 
 
 399 Cash 
 Mở ra nhận ngẫu nhiên các loại thần thú : Chuột, Chim, Hổ, Báo ,Lang,Chow,Doberman được thuần hóa có thể nuôi để tiến hóa và thuần hóa kích hoạt chỉ số tiềm ẩn. 
 V.viễn 
 !mua 1061 
 Trứng Heaven Pet 
 
 499 Cash 
 Khi ấp thành công có thể nở ra 1 trong 6 loại Heaven Pet : Rồng, Phụng, Rùa, Sói, Rắn, Mèo. (Loại 1). Chỉ số ẩn mặc định, không tiến hóa cường hóa được. 
 V.viễn 
 !mua 1062 
 Lồng Ấp PET (Hoang dã - Thuần hóa) Siêu Tốc 
 
 99 Cash 
 Giúp nở nhanh khi đang ấp Pet Hoang dã và pet Thuần hóa 
 V.viễn 
 !mua 1063 
 Lồng Ấp Thần Thú Heavent 
 
 99 Cash 
 Dùng để ấp thần thú. Click phải chuột để sử dụng, sau đó bỏ trứng vào để tiến hành ấp. 
 V.viễn 
 !mua 1064 
 Ấp Trứng Thần Thú Siêu Tốc 
 
 99 Cash 
 Giúp trứng thần thú nở ngay lập tức. 
 V.viễn 
 !mua 1065 
 Túi Thần Thú 
 
 49 Cash 
 Có thể cất giữ thần thú và giao dịch cho người khác. 
 V.viễn 
 !mua 1066 
 Luyện Thú Đơn (1.000.000) 
 
 200 Cash 
 Dùng để luyện cấp cho PET thuần hóa, tăng 1.000.000 điểm EXP cho PET khi sử dụng. 
 V.viễn 
 !mua 1067 
 Luyện Thú Đơn (10.000.000) 
 
 2,000 Cash 
 Dùng để luyện cấp cho PET thuần hóa, tăng 10.000.000 điểm EXP cho PET khi sử dụng. 
 V.viễn 

Trang số 0 | 0 |