Để mua vật phẩm tại shop web : bạn vui lòng xem mã của vật phẩm rồi vào game gõ !mua [mã sản phẩm] !mua [mã vật phẩm].
Lệnh
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
 !mua 1041 
 Phúc Vận Phù 20% 
 
 199 Cash 
 Tăng 20% may mắn khi hợp thành cường hóa trang bị. 
 V.viễn 
 !mua 1042 
 Kim Cang Phù 
 
 99 Cash 
 Có tác dụng bảo tồn trang bị khi nâng cấp thất bại, cường hóa thất bại, vũ khí sẽ về +0. 
 V.viễn 
 !mua 1043 
 Hạn Ngọc Phù 
 
 49 Cash 
 Có tác dụng bảo tồn trang bị khi nâng cấp thất bại, cường hóa thất bại, trang bị sẽ về +0. 
 V.viễn 
 !mua 1044 
 Hạ cấp tập hồn thạch 
 
 99 Cash 
 Có thể nâng năng lực sức mạnh linh hồn vũ khí và phòng thủ (áo). 
 V.viễn 
 !mua 1045 
 Bùa thúy ngọc (vũ khí) 
 
 149 Cash 
 Khi cường hóa vũ khí phòng ngự thất bại, giá trị cường hóa chỉ đánh rớt -2 nhấn phím phải chuột thì có thể sử dụng (chỉ có đạo cụ phòng ngự mới có thể sử dụng, khi cường hóa thất bại, thì cường hóa sẽ đánh rớt - 
 V.viễn 
 !mua 1046 
 Bùa thúy ngọc (phòng ngự) 
 
 99 Cash 
 Khi cường hóa vũ khí phòng ngự thất bại, giá trị cường hóa chỉ đánh rớt -2 nhấn phím phải chuột thì có thể sử dụng (chỉ có đạo cụ phòng ngự mới có thể sử dụng, khi cường hóa thất bại, thì cường hóa sẽ đánh rớt - 
 V.viễn 
 !mua 1047 
 Linh hồn thạch [Huyền Vũ] 
 
 79 Cash 
 Đánh thức sự kỳ ảo của Huyền Vũ, cho vũ khí và trang bị phòng ngự bao trùm trong ánh sáng xanh lá. Click chuột phải để sử dụng. 
 V.viễn 
 !mua 1048 
 Linh hồn thạch [Chu Tước] 
 
 79 Cash 
 Đánh thức sự kỳ ảo của Chu Tước cho vũ khí và trang bị phòng ngự bao trùm trong lửa đỏ. Click chuột phải để sử dụng. 
 V.viễn 
 !mua 1049 
 Linh hồn thạch [Bạch Hổ] 
 
 79 Cash 
 Đánh thức sự kỳ ảo của Bạch Hổ, cho vũ khí và trang bị phòng ngự bao trùm trong ánh sáng vàng. Click chuột phải để sử dụng. 
 V.viễn 
 !mua 1050 
 Linh hồn thạch [Thanh Long] 
 
 79 Cash 
 Đánh thức sự kỳ ảo của Thanh Long, cho vũ khí và trang bị phòng ngự bao trùm trong ánh sáng xanh lam. Click chuột phải để sử dụng. 
 V.viễn 

Trang số 0 | 0 1 |