TẢI GAME / DOWLOAD (Full)

Cách Cài Đặt :

- Bước 1: Click chuột vào file cài đặt chọn đường dẫn mà bạn muốn cài đặt game ( mặc định là ổ C:\YulgangPro ) các bạn có thể chọn các ổ khác như là ổ D hay ổ E trên máy tính.

- Bước 2: Sau khi giải nén xong đừng vội vào game mở hãy vào thư mục "fixgiatlaggame" chọn "DefenderControl" và chọn "Disable Windowns Defender". Hoặc tham khảo cách tắt Window Defender vĩnh viễn Tại đây

- Bước 3: Vào game bằng "Laucher1" hoặc "Laucher2" ngoài Desktop để vào.

Lưu ý:

Thư mục chứa game "không được khoảng cách" vd: D:\New folder\ phải sửa thành D:\NewFother hoặc D:\YulgangPro.


File Size Description Link
YulgangPro 1.5 GB Sever Link Download
YulgangPro 1.5 GB Link Media Fire Download
YulgangPro 1.5 GB Sever VietNam Download
Laucher Game 3.0 MB Google Drive Download
Ultra View 2.3 GB Google Drive Download