Hóa thân thành Hiệp khách, các bạn sẽ có 2 con đường để lựa chọn.Chính phái hoặc Tà phái và có cơ hội tham gia vào những chiến trận bất tận giữa 2 thế lực. Chiến trận giữa 2 thế lực: Chính vs Tà được diễn ra hàng ngày nhằm khẳng định lý tưởng và [... Chi tiết]
Sự kiện đang cập nhật... [... Chi tiết]
Sự kiện đang cập nhật... [... Chi tiết]
Sự kiện đang cập nhật... [... Chi tiết]