TT
NHÂN VẬT
GUILD
THẾ LỰC
LEVEL
TRUY SÁT
TỬ VONG
ĐIỂM
1
 Windows 
 HoangGiaVN 
 Chinh 
 81 
 22 
 2 
 20 
2
 DieuThuyen 
 HoangGiaVN 
 Chinh 
 81 
 10 
 7 
 3 
3
 daodao 
 YulGangYG 
 Ta 
 84 
 1 
 0 
 1 
4
 MsPham001 
 YulGangYG 
 Chinh 
 80 
 1 
 0 
 1 
5
 ChuDu 
 YulGangYG 
 Ta 
 80 
 1 
 0 
 1 
6
 LuBo 
 HoangGiaVN 
 Chinh 
 82 
 1 
 0 
 1 
7
 KiemMa 
 HoangGiaVN 
 Ta 
 75 
 1 
 0 
 1 
8
 EmGai 
 YulGangYG 
 Ta 
 77 
 1 
 1 
 0 
9
 MrPham002 
 YulGangYG 
 Ta 
 81 
 7 
 8 
 -1 
10
 GauE 
 YulGangYG 
 Chinh 
 75 
 1 
 2 
 -1 
11
 TaoThao 
 YulGangYG 
 Ta 
 83 
 6 
 16 
 -10 

Trang 0 của 0 | 0 |